REGISTRE

 • pas 0. identificació
  del rol

  QUI ETS?

 • pas 1. el CENTRE
  EDUCATIU

  Selecciona el centre educatiu al qual representa l'equip i el professor responsable de l’equip.

  CENTRE EDUCATIU

  L'equip participa amb tutor? (+)

  Models de participació:

  • - Equip sense TUTOR, l'equip actua autònomament en el desenvolupament del projecte.
  • - Equip amb TUTOR, l'equip compta amb un professor que actua com a dinamitzador i guia de l'equip en el desenvolupament del projecte. El professor explica les fases del desenvolupament i incentiva la participació dins i/o fora de l'aula.

  TUTOR

 • pas 1. el CENTRE
  EDUCATIU

  Selecciona el centre educatiu al qual representa l'equip i el professor responsable de l’equip.

  CENTRE EDUCATIU

 • pas 2.l'equip
  del projecte

  Selecciona els components que formaran part de l'equip. Han de estar matriculats al centre educatiu.

  NOM DE L'EQUIP

  COMPONENT DE L'EQUIP # 1

  AFEGIR SOLICITANT
 • pas 2.el docent

  Introdueix les teves dades.

  LES TEVES DADES

 • pas 3.SELECCIÓ
  DEL REPTE
  O MODALITAT DE PARTICIPACIÓ

  Selecciona el repte que voleu tractar en l'itinerari. En qualsevol moment pots canviar el repte o la modalitat de participació.

  REPTE

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals declarades en aquest formulari seran incloses a la base de dades de la Fundació per a la Creativació. Les dades no seran cedides a tercers. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a fundacio@fundaciocreativacio.org.

X